Pierwszy rektor UKSW odznaczony Srebrnym Medalem „Gloria Artis”

17-01-2018

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

Na zdjęciu:  uroczystość odznaczenia Srebrnym Medalem „Gloria Artis pierwszego rektor UKSW”fot. UKSW

 

Pierwszy rektor UKSW ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki świętuje 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej. Z tej okazji w środę 17 stycznia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja. Wieloletnią działalność duchownego docenił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński przyznając mu Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie wręczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Michał Góras.

Uznanie działalności na rzecz polskiej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dowód uznania dla działalności na rzecz kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nadał ks. prof. Romanowi Bartnickiemu, z własnej inicjatywy, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Podczas jubileuszowej konferencji przedstawione zostały dokonania ks. prof. Bartnickiego, jego wkład w rozwój i utworzenie UKSW, a także osiągnięcia naukowe. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UKSW dr Elżbieta Sobczak i i dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek zaprezentowali publikację ks. Bartnickiego Korzenie UKSW. Z dziejów Uczelni na warszawskich Bielanach.

W jubileuszu wzięli udział m.in. rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i ks. kard. Kazimierz Nycz.

Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich biblistów

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki urodził się 28 lutego 1943 roku. Studia rozpoczął w 1960 roku w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom licencjata teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku. Naukę kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Pontificio Istituto Biblico) i Akademii Teologii Katolickiej. Tytuł profesora nauk teologicznych uzyskał w 1994 roku.

Duchowny jest jednym z najwybitniejszych współczesnych biblistów polskich. W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2005 do 2008 roku był dziekanem Wydziału Teologicznego tej uczelni.

Ks. prof. Roman Bartnicki napisał kilkadziesiąt monografii i artykułów naukowych. Obszarem jego badań naukowych są  Ewangelie synoptyczne, badania nad Jezusem historycznym, metody i podejścia w studiach biblijnych, a także metodologia badań nad Nowym Testamentem. Duchowny jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie metodologii Pisma Świętego (metody interpretacji).

Działalność ks. prof. Bartnickiego została wielokrotnie doceniona. Duchowny otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal UKSW. W 2000 roku gmina Warszawa-Bielany przyznała mu honorowe obywatelstwo. Wielokrotnie był też laureatem nagród Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.powrót