Pierwszy krok... W stronę kolekcji zachodniej sztuki współczesnej - konferencja prasowa poświęcona wystawie

28-05-2008

28 maja 2008 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wziął udział w konferencji prasowej poświęconej wystawie Pierwszy krok... W stronę kolekcji zachodniej sztuki współczesnej, którą objął patronatem honorowym. Obok Ministra, z dziennikarzami spotkali się także Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew oraz właściciel prezentowanej kolekcji Rafael Jablonka

Ekspozycja w Muzeum Narodowym w Krakowie jest pierwszą prezentacją na wystawie stałej zachodniej sztuki współczesnej powstałej po 1980 roku.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali wagę tego przedsięwzięcia dla edukacji dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką na najwyższym poziomie. Minister Bogdan Zdrojewski uzasadnił swoje zaangażowanie m.in. doświadczeniem MNK w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla młodego pokolenia. Działania te znakomicie wpisują się w priorytety Ministertwa. Wśród innych kluczowych obszarów Minister wymienił możliwość poszerzania horyzontów, otwierania się na świat, poznawanie go dzięki obcowaniu z dziełami wybitnymi.powrót