Piotr Zaremba z medalem "Gloria Artis"

05-10-2017

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia medalu Gloria Artis Piotrowi Zarembie. autor zdjęcia Jacek Łagowski
fot.: Jacek Łagowski

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia medalu Gloria Artis Piotrowi Zarembie. autor zdjęcia Jacek Łagowski
fot.: Jacek Łagowski

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia medalu Gloria Artis Piotrowi Zarembie. autor zdjęcia Jacek Łagowski
fot.: Jacek Łagowski

Na zdjęciu: Publicysta i historyk Piotr Zaremba. autor zdjęcia Jacek Łagowski
fot.: Jacek Łagowski

Publicysta i historyk, Piotr Zaremba, odebrał z rąk wiceminister kultury prof. Magdaleny Gawin srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Uroczystość odbyła się 5 października br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Jest niezwykle skromnym człowiekiem, a jego dorobek publicystyczny i prozatorski wynika z ciekawości intelektualnej oraz odwagi mówienia o rzeczach trudnych” – powiedziała  wiceminister Magdalena Gawin.

W uroczystości wzięła udział także wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, posłowie, senatorowie, dyrektorzy instytucji kulturalnych, a także aktorzy teatralni i przyjaciele laureata. Laudację wygłosił Wojciech Stanisławski.

Dziennikarz i publicysta

Piotr Zaremba jest znanym i cenionym publicystą, powieściopisarzem oraz znakomitym znawcą XX-wiecznej historii Polski. Dziennikarstwem zajmuje się od 1991 r. Publikował na łamach takich dzienników i tygodników, jak: Życie Warszawy, ŻycieNewsweekGazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Polska The Times oraz Tygodnik Powszechny

Obserwator historii najnowszej

Piotr Zaremba jest  także bacznym  obserwatorem historii najnowszej. Przeprowadził szereg ważnych rozmów z ludźmi ze świata polityki m.in. Alfabet Rokity (wspólnie z Michałem Karnowskim, zapis wywiadu z Janem Rokitą), O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich, Kraków 2006 (wspólnie z Michałem Karnowskim), Marcinkiewicz. Kulisy władzy (wspólnie z Michałem Karnowskim) Niepokorny, Warszawa 2012 (wywiad-rzeka z Bronisławem Wildsteinem; wspólnie z Michałem Karnowskim). Ponadto jest autorem wielu książek z dziedziny historii, kultury i polityki. Do jego pisarskiego dorobku należą książki odnoszące się do historii najnowszej, m.in. książka Młodopolacy – historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000. W 2010 roku wydał książkę zatytułowaną O jednym takim... Biografia Jarosława Kaczyńskiego. Swoje zainteresowania dotyczące amerykańskiej demokracji zaprezentował w książkach Uzbrojona demokracja. Theodore Roosevelt i jego Ameryka, Warszawa 2012 oraz Demokracja w stanie wojny. Woodrow Wilson i jego Ameryka, Warszawa 2014.

Z powodzeniem zajmuje się także twórczością prozatorką. Jego najnowsza książka Zgliszcza. Opowieści pojałtańskie, ukazuje dramat działaczy ruchu ludowego w okresie powojennym, problemu pozostającego współcześnie w cieniu zainteresowania zarówno zawodowych historyków, jak i pisarzy.

Miłośnik szkolnych teatrów

Oprócz działalności publicystycznej Piotr Zaremba jest także zaangażowany w popularyzowanie działalności teatrów szkolnych i młodzieżowych. Od kilku lat podróżuje po całej Polsce, uczestniczy w amatorskich przeglądach teatralnych, utrzymuje kontakt z animatorami życia kulturalnego w większych i małych miejscowościach. Regularnie zamieszcza recenzje ze szkolnych przeglądów sztuk teatralnych oraz festiwali. Dzięki temu nauczyciele licealni i gimnazjalni kształtujący wrażliwość młodzieży zostali dostrzeżeni i docenieni.powrót