Plany rządu na kolejne miesiące- wystąpienie minister kultury w Sejmie

27-08-2014

Podczas rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Sejmu, Prezes Rady Ministrów przedstawił główne zadania rządu przyjęte do końca kadencji parlamentarnej. Po nim głos zabrał wicepremier i szefowie poszczególnych resortów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska w swoim przemówieniu podsumowała ostatnie siedem lat w polskiej kulturze jako dobrze wykorzystany czas, w którym nadrobiono kilkudziesięcioletnie zaległości. Wśród najważniejszych zadań resortu na najbliższych kilkanaście miesięcy wymieniła:  kontynuowanie procesów inwestycyjnych w infrastrukturę kultury, edukacji i dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie ochrony zabytków. „Jednym z priorytetów resortu jest obniżenie kosztów dostępu do kultury dla Polaków” - podkreśliła minister Omilanowska.

"Wdrożono projekty modernizacji programów edukacji w szkołach artystycznych, do szkół wróciło wychowanie plastyczne i muzyczne. W dziedzinie inwestycji nadrobiliśmy kilkudziesięcioletnie zaległości, nie tylko w budowaniu ważnych instytucji kultury, ale przede wszystkim w remontowaniu i modernizowaniu szkół artystycznych" - mówiła szefowa resortu kultury.

Podkreśliła, że przeprowadzono prace konserwatorskie najważniejszych polskich zabytków na Wawelu, w Wilanowie, na Zamku Królewskim w Warszawie i w Łazienkach Królewskich. "Wdrażamy także krajowy program ochrony zabytków. Mówię o tym dlatego, że podstawowym zadaniem ministerstwa przez najbliższy rok będzie kontynuowanie tych zadań, czyli przede wszystkim kończenie inwestycji i rozpoczynanie nowych w nowej perspektywie unijnej, kontynuowanie prac nad edukacją kulturalną, ochrona zabytków i dziedzictwo kulturowe" - powiedziała minister.

Za bardzo istotne uznała podnoszenie kompetencji w dziedzinie kultury. "Dlatego chcemy położyć szczególny nacisk na zadania, których celem będzie poszerzenie dostępu do kultury. Rozumiem pod tym pojęciem takie działania jak popularyzacja i edukacja. Jestem po pierwszych rozmowach z minister edukacji w sprawie utworzenie programu wieloletniego w zakresie rozwoju czytelnictwa. W ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa, który ogłosił Bogdan Zdrojewski, wprowadzimy ścieżkę finansowania zakupów dla bibliotek zarówno publicznych, jak i szkolnych" - podkreśliła Omilanowska.

Jak dodała, w ramach współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządami resort kultury chce wdrożyć sieciowy program wspierania muzeów i miejsc historycznych. Ministerstwo chce też wesprzeć programy cyfryzacyjne, które umożliwią szerszy dostęp do kultury. "Te kolejne priorytety są związane przede wszystkim z udostępnianiem legalnej kultury w sieci, tak aby polska młodzież, dzieci, dorośli i starsi mieszkający często poza wielkimi ośrodkami mieli pełny dostęp do najwyższej jakości kultury za darmo" - mówiła minister. Główną instytucją odpowiedzialną za ten program jest i będzie Narodowy Instytut Audiowizualny.

Zaznaczyła także, że nadwyżka, która ma pojawić się w budżecie ministerstwa, przeznaczona zostanie na wdrożenie projektów obniżenia kosztów dostępu do kultury - do muzeów, teatrów, muzyki. "Myślę, że to powinno w znaczący sposób zmienić jakość życia Polaków, którzy korzystając z Karty Wielkiej Rodziny wdrażanej przez Ministerstwo Pracy i ofert szczegółowych instytucji, będą mogli w lepszym i pełniejszym stopniu mieć dostęp do kultury" - podsumowała Omilanowska.

Za PAPpowrót