Po latach nieobecności Murzynka powróciła do MNW

23-03-2012

Przekazanie i prezentacja zaginionego przed laty obrazu „Murzynka” Anny Bilińskiej - Bohdanowiczowej odbyło się 21 marca w Muzeum Narodowym w Warszawie. W konferencji prasowej wzięli udział: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor MNW dr Agnieszka Morawińska oraz Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Krzysztof Kaczmar. Obraz Anny Bilińskiej - Bohdanowiczowej „Murzynka” został zrabowany w czasie II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Warszawie. Był poszukiwany przez stronę polską od 1945 r.

Po latach nieobecności Murzynka powróciła do MNW
Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Krzysztof Kaczmar, Dyrektor MNW Agnieszka Morawińska oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. fot. Danuta Matloch

„Dzieło udało się odzyskać i sprowadzić do Polski w rekordowo szybkim czasie trzech miesięcy ”- podkreślił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.  Mówiąc o  procedurach restytucji polskiego dziedzictwa narodowego  zaznaczył, że najważniejszy jest czas, a nie pieniądze. "Ważne jest, by po uzyskaniu informacji, że obraz jest wystawiony na jakiejś aukcji, natychmiast wysłać uprawnioną osobę z określonymi dowodami pochodzenia obrazu i rzeczoznawcę, który potwierdzi jego autentyczność(…) Nie odkupujemy dzieł, my je odzyskujemy - albo na drodze administracyjnej, albo na drodze sądowej, albo w wyniku negocjacji, które kończą się odszkodowaniem. Robimy to z zasady. To są nasze dzieła sztuki, nasze dziedzictwo narodowe, które zaginęło w pożodze wojennej. Szanujemy oczywiście przepisy prawa, natomiast staramy się doprowadzać do sytuacji takiej, aby nie naruszać też naszej godności”.

We wrześniu 2011 r. Departament Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN otrzymał informację, że dzieło odnalazło się w domu aukcyjnym Villa Grisebach w Berlinie. Ekspertyza, wykonana na podstawie oględzin dokonanych na miejscu przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Warszawie, potwierdziła jego autentyczność i proweniencję. Minister kultury Bogdan Zdrojewski polecił wówczas Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego w resorcie kultury przygotowanie wniosku restytucyjnego zawierającego pełną dokumentację potwierdzającą pochodzenie dzieła. Rozmowy na temat zwrotu obiektu do Polski były prowadzone za pośrednictwem renomowanej kancelarii prawnej. Zakończyły się ugodą, zgodnie z którą strona polska wypłaciła rekompensatę dotychczasowemu posiadaczowi dzieła. Kwota ta została pokryta przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

"Murzynka" to kolejne dzieło zaginione w okresie II wojny światowej, które w ciągu ostatnich miesięcy wraca do kraju, dzięki staraniom ministerstwa kultury. To również kolejne dzieło, które trafia do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

W roku 2009 minister Bogdan Zdrojewski przekazał placówce środki na wykup obrazu Jacka Malczewskiego pn. "Śmierć Ellenai". W lipcu ub.roku, po kilkudziesięciu latach, do kraju wróciła "Pomarańczarka" Aleksandra Gierymskiego.

Odzyskane dzieła Juliana Fałata - "Naganka na polowaniu w Nieświeżu" i "Przed polowaniem w Rytwianach", prezentowano w Warszawie na początku października ub.roku. Z kolei "Portret Laszczki" Józefa Mehoffera został kupiony na warszawskiej aukcji za ponad 260 tys. zł przez Muzeum Narodowe w Warszawie - zakup sfinansowało w całości MKiDN.powrót