Podpisanie 4 umów o dofinansowanie instytucji kultury

21-09-2016

Na zdjęciu: Podpisanie umowy o dofinansowanie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy,
 Akademii Muzycznej w Katowicach oraz szkół muzycznych w Pleszewie i Toruniu. autor zdjęcia: Danuta Matloch fot. Danuta Matloch

 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna w Katowicach oraz szkoły muzyczne w Pleszewie i Toruniu – to kolejni beneficjenci środków europejskich przyznanych  w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy o dofinansowanie tych instytucji podpisali 21 września 2016 r. w MKiDN wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz reprezentanci beneficjentów.

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Projekt złożony przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zakłada przeprowadzenie kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz niezbędnej rozbudowy zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Bydgoszczy - siedziby muzeum. Zakupione ma być  również wyposażenie, które umożliwi prezentację sztuki współczesnej i malarstwa.

Dzięki remontowi konserwatorskiemu oraz rozbudowie budynku możliwe stanie się wprowadzenie bogatego programu kulturowego i edukacyjnego o znaczeniu i oddziaływaniu ponadregionalnym, poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Poprawią się również warunki funkcjonowania pracowni konserwacji zbiorów, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej przestrzeni i profesjonalne wyposażenie.

Całkowity koszt realizacji projektu przekracza 21 mln zł, dofinansowanie wyniesie ponad 14,5 mln  zł. Prace mają zakończyć się pod koniec roku 2018.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pleszewie

Przedmiotem projektu złożonego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie jest rozbudowa obiektu szkoły o nową salę koncertową wraz z zakupem wyposażenia. Dzięki tej inwestycji poprawi się dostęp do wydarzeń muzycznych o charakterze ponadregionalnym oraz wzmocniona zostanie oferta edukacji artystycznej szkoły. W ramach projektu planowany jest zakup mebli i instrumentów do wyposażenia sali koncertowej, które będą używane do działalności kulturalnej. Nowe zaplecze lokalowe umożliwi nie tylko organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystyczno-muzycznym ale wpłynie również na jakość i komfort nauki uczniów.

Całkowity koszt projektu to ponad 10 mln zł, dofinansowanie unijne sięgnie prawie 8,5 mln zł. Inwestycja ma być ukończona do końca roku 2018.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenie w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne. Efektem tego będzie zwiększenie liczby bezpłatnych wydarzeń artystycznych, co wpłynie na wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Szersza będzie także oferta gatunków muzycznych - od opracowań muzyki poważnej, filmowej, operowej, poprzez muzykę taneczną oraz polskie i światowe przeboje muzyki rozrywkowej.

Ponadto, możliwe będzie zorganizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów, sympozjów, konkursów i warsztatów połączonych z koncertami na najwyższym światowym poziomie, rozpoczęcie nowych cykli koncertów, szersza realizacja zakresu repertuarowego dla poszczególnych instrumentów w ramach solowych estrad studenckich oraz kameralnych estrad studenckich. 

Całkowity koszt projektu to 9,5 mln zł, dofinansowanie unijne przekroczy 6,6 mln zł. Projekt ma być zrealizowany w połowie roku 2018.

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

„Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych” – to nazwa projektu zgłoszonego przez Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Bezpośrednim celem prac jest poprawa oferty kulturalnej oraz dostępu do edukacji artystycznej, w szczególności na obszarze Polski północnej. 

Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez uczniów szkoły muzycznej przyczyni się do szerokiego udziału w koncertach, organizowanych w objętej wsparciem placówce kulturalnej oraz współpracy z innymi ośrodkami. Umożliwi również zwiększenie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, jak i turystów. 

Całkowity koszt projektu to 2,1 mln zł, dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 mln zł. Realizacja potrwa do końca 2017 roku.powrót