Podpisanie Kodeksu Sponsoringu Kultury

05-12-2011

Relacje międzysektorowe oraz zależności kultury i biznesu w osiąganiu strategicznych korzyści były przewodnim tematem konferencji „Partnerstwa kreatywne. Kultura w biznesie i biznes w kulturze”, zorganizowanej 5 grudnia br. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podczas konferencji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz przedstawiciele świata biznesu podpisali Kodeks Sponsoringu Kultury.

Konferencja „Partnerstwa kreatywne”

Minister Bogdan Zdrojewski wraz z pozostałymi sygnatariuszami Kodeksu Sponsoringu Kultury Lechem Pilawskim, Dyrektorem Generalnym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, oraz Ludwikiem Sobolewskim - Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych

Celem konferencji było szerzenie wiedzy na temat partnerstw kreatywnych i ich twórczego potencjału oraz stworzenie przestrzeni dla międzysektorowych przepływów umiejętności i zasobów.

Konferencja „Partnerstwa kreatywne”

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji „Partnerstwa kreatywne”

 

Międzynarodowi eksperci skoncentrowali się na formach partnerstw kreatywnych i ich znaczeniu. Podczas spotkania była mowa o nowych obszarach współpracy kultury i biznesu - w kontekście gospodarki postprzemysłowej, opartej na innowacyjności i wiedzy.powrót