Podpisanie porozumienia dotyczącego badań czytelnictwa

08-07-2010

Porozumienie w sprawie badań czytelnictwa prasy i książki, 7 lipca podpisali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, prezes Izby Wydawców Prasy Wiesław Podkański, prezes Spółki Polskie Badania Czytelnictwa Adam Wojdyło oraz Maria Kardas- członek zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.Podpisane porozumienie ustala zasady współpracy pomiędzy jego sygnatariuszami, zapewniając wzajemny przepływ informacji o rynku prasy i książki oraz o kondycji czytelnictwa w Polsce, co przyczyni się do postępu prac związanych z gromadzeniem i analizowaniem wiedzy o kulturze.

Strony zadeklarowały udostępnianie Ministrowi Kultury danych statystycznych, dotyczących rynku dystrybucji oraz informacji o wynikach prowadzonych badań czytelnictwa prasy. Szczegółowe zasady współpracy zostaną opracowane przez powoływany Zespół do Spraw Badań Czytelnictwa oraz Rynku Prasy i Książki.
 powrót