Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

22-12-2010

Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 grudnia br. podpisał Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.

Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

W uroczystości wzięli udział: Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Teresa Hernik Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wojciech Skiba Prezes Zarządu PEFRON oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych.

Porozumienie ma na celu podjęcie wspólnych działań służacych dalszemu wspieraniu finansowemu oraz rozwojowi Biblioteki na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz prowadzenia działalności edukacyjnej.

Podpisane Porozumienie pozwoli na wypracowanie rozwiązań niezbędnych do dalszej działalności oraz znacznego wzmocnienia Biblioteki.powrót