Podpisanie umów o dofinansowanie dwóch łódzkich muzeów

15-12-2017

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

 

Dwie łódzkie placówki – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, a także Centralne Muzeum Włókiennictwa zostaną zmodernizowane. 15 grudnia 2017 r. w Łodzi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i dyrektorzy dwóch muzeów - prof. Ryszard Grygiel i Aneta Dalbiak podpisali umowy o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi będzie realizować projekt: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego”.

Budynek „B” pełni obecnie funkcję pracowni konserwacji oraz magazynu zamkniętego – przestrzeń jest niedostępna dla zwiedzających. Wśród zaplanowanych prac znalazły się m.in. nadbudowa piętra i uzyskanie dużych przestrzeni wystawienniczych. Po inwestycji  w budynku nadal będzie mieścić się pracownia konserwacji i badań nad zabytkami, a także magazyn studyjny „etnograficzny” wraz z nową powierzchnią – antresolą i podpiwniczeniem. Po inwestycji cała powierzchnia magazynów etnograficznych udostępniona zostanie dla zwiedzających oraz zostanie zmodernizowany dział konserwacji i badań  nad zabytkami. 

Budynek oficyny wschodniej „D” został przewidziany do rekonstrukcji z przebudową, a budynek „E” zostanie przewidziany do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy trzech kondygnacji. Obecnie w budynku znajdują się magazyny parterowe (w formie garaży) – po inwestycji będą tam magazyny studyjne i sale edukacyjne, tzn. cały budynek zostanie udostępniony dla zwiedzających i zacznie pełnić funkcję edukacyjno-kulturalną oraz zostanie nadbudowany o trzy kondygnacje, zyskując nową powierzchnię. 

Budynki mają zostać połączone łącznikami tak, aby można było stworzyć cały, nierozerwalny kompleks muzealno-kulturalno-edukacyjny.

Zaplanowane prace są kontynuacją długofalowego procesu dostosowania instytucji do współczesnych, europejskich standardów charakterystycznych dla sektora kultury. Koszt projektu to ponad 21 mln i 700 tys. zł , z czego blisko 14 mln 700 tys. zł to dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi realizować będzie projekt: „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”. Projekt dotyczy zabytkowej Białej Fabryki Ludwika Geyera wraz z jej otoczeniem historycznym. 

Prace obejmą remont elewacji budynku, wnętrz, przygotowanie wystawy stałej, przebudowę części budynków w Skansenie wraz z wykonaniem zewnętrznych instalacji grzewczych oraz zagospodarowanie terenu. Zostaną zakupione multimedia dostosowane technicznie do nowych odnowionych pomieszczeń oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności wystawienniczej.

Wszystkie obiekty będące przedmiotem projektu objęte są ochroną konserwatorską. Są to m.in. budynek przędzalni i tkalni, budynek portierni z bramą wjazdową, budynek kantoru oraz budynek łaźni fabrycznej, stanowiące cześć historycznego zespołu budowlanego dawnej fabryki Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych Ludwika Geyera (tzw. Biała Fabryka). 

Projekt dopełnia dwie duże poprzedzające inwestycje: modernizację i adaptację budynku dawnego kompleksu pofabrycznego, utworzenie Skansenu oraz przebudowę i utworzenie Muzeum interaktywnego Kotłownia. Spójność obecnej inwestycji polegającej na przygotowaniu nowych powierzchni (wnętrze willi) i nadaniu Skansenowi szerszych, całorocznych funkcji pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału obiektu. Ponadto, inwestycja przystosowana będzie do nowoczesnych standardów ekspozycyjnych i nada innowacyjne, multimedialne i interaktywne funkcje kulturalno-edukacyjne istniejącym przestrzeniom muzealnym – co pozwoli kontynuować i rozwinąć innowacje wprowadzone w ramach projektu dotyczącego Muzeum interaktywnego.

Koszt projektu to ponad 13 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 9 mln zł. 

Podsumowanie ubiegania się Polski o organizację EXPO 2022

15 grudnia br. w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyły się jeszcze dwa inne wydarzenia z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego. 

Wicepremier wziął udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”. 

Następnie minister kultury uczestniczył w konferencji podsumowującej ubieganie się Polski o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. Spotkanie to było okazją do przedstawienia doświadczeń wynikających z realizacji tego przedsięwzięcia oraz złożenia podziękowań wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w prace z nim związane.powrót