Podpisanie umowy na dofinansowanie szkoły muzycznej w Suwałkach

31-03-2010

Umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, podpisali: Minister Kultury Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Szkoły Bernard Michniewicz.

Projektowi pn. "Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie”, o wartości całkowitej prawie 32 mln zł., przekazano dofinansowanie w wysokości 27 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku dla PSM Suwałki, oraz zakup stałego wyposażenia na potrzeby szkoły. Projekt uwzględnia powstanie nowoczesnej sali koncertowej oraz zakup instrumentów muzycznych na jej potrzeby.powrót