Podpisanie umowy ws. dofinansowania renowacji katedry w Pelplinie

09-09-2016

Na zdjęciu: Bazylika Katedralna w Pelplinie. fot.: Bazylika Katedralna w Pelplinie

Na zdjęciu: Bazylika Katedralna w Pelplinie. fot.: Bazylika Katedralna w Pelplinie

Na zdjęciu: Bazylika Katedralna w Pelplinie. fot.: Bazylika Katedralna w Pelplinie

Na zdjęciu: Bazylika Katedralna w Pelplinie. fot.: Bazylika Katedralna w Pelplinie

W piątek, 9 września 2016 r. o godzinie 15:30 w Wirydarzu Dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie nastąpi uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Sygnatariuszami umowy będą Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej biskup Ryszard Kasyna.

Po podpisaniu umowy odbędzie się konferencja prasowa.

O projekcie

Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Obiekt objęty projektem - Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie - stanowi część Pomnika Historii Prezydenta RP („Pelplin - zespół pocystersko-katedralny").

Zakres działań obejmuje m.in. stworzenie nowych powierzchni wystawienniczych, w tym umożliwiających oglądanie zabytków techniki – koła dźwigowego deptakowego na poddaszu Bazyliki, które dotychczas nie było udostępniane publicznie. Dodatkowo zaplanowano renowację murów zewnętrznych wraz z modernizacją systemu odwodnienia Bazyliki i zagospodarowaniem terenu, modernizację instalacji elektrycznej i stworzenie nowego systemu oświetlenia wewnętrznego Bazyliki lepiej eksponującego zabytki wewnątrz obiektu.

W ramach projektu nastąpi jednocześnie  renowacja zabytków ruchomych: zespołu organowego, sześciu konfesjonałów, dwóch kamiennych ołtarzy, witraży z nawy głównej i prezbiterium.

Nowoczesna oferta kulturalno-edukacyjna

Projekt obejmuje stworzenie nowoczesnej (dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami) oferty kulturalno-edukacyjnej (4 ścieżki dydaktyczne, wirtualny kustosz, wirtualne lekcje, infobox, dwie makiety Opactwa, plakiety ołtarzy, zewnętrzne ścianki ekspozycyjne). Zaplanowano również zainstalowanie systemu do oprowadzania odwiedzających przez przewodników, udostępnienie odwiedzającym audio.

Dzięki realizacji projektu planowany jest wzrost liczby odwiedzin o 13 900 osób rocznie, do 26 900 odwiedzin rocznie.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 21 mln zł, z czego dofinasowanie ze środków unijnych wyniesie blisko 18 mln zł.powrót