Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

28-12-2017

Na zdjęciu:  Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  Podpisanie umowy ws. współprowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolufot. Danuta Matloch

 

Od 1 stycznia 2018 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu będzie współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Opolskiego. W czwartek 28 grudnia br. umowę w tej sprawie podpisali wiceminister kultury Jarosław Sellin, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy. To kolejny istotny krok w realizacji polityki historycznej państwa służący zapewnieniu z jego strony stabilnej, troskliwej opieki miejscom ważnym dla pamięci narodowej.

Misją przybliżanie tragicznych losów żołnierzy w niemieckiej i sowieckiej niewoli

Utworzone w 1964 r. Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zajmuje się problematyką jeniecką i zagadnieniami z najnowszej historii Polski. Jego misją jest poznawanie i przybliżanie tragicznych losów żołnierzy w niewoli niemieckiej i sowieckiej oraz zachowanie pamięci o ofiarach konfliktów zbrojnych. Muzeum sprawuje opiekę nad terenami po obozach jenieckich w Łambinowicach oraz cmentarzami wojennymi wielu epok, prezentuje ekspozycję w budynku muzealnym w Opolu, zajmuje się dokumentacją losów jeńców wojennych w jenieckich systemach niemieckim i sowieckim, dziejów polskich żołnierzy internowanych w czasie II wojny światowej w krajach neutralnych. Placówka prowadzi działalność dokumentacyjną, naukową, edukacyjną, wystawienniczą oraz wydawniczą, chroni również pozostałości po obozach jenieckich.

Historia Muzeum

W Łambinowicach więzieni byli francuscy jeńcy wojny prusko-francuskiej 1870-71. W latach 1921-24 przebywali tam Niemcy czekający na repatriację w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ustaleniem nowych granic po I wojnie światowej. Więzieni byli też jeńcy koalicji antyhitlerowskiej z II wojny światowej i w pierwszych latach rządów komunistów w Polsce (1945-46), niemieccy i śląscy przesiedleńcy. Miejsce to ostatecznie przestało być miejscem ludzkiej udręki dopiero w październiku 1946 r., kiedy zlikwidowany został, prowadzony pod nadzorem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Niemodlinie, Obóz Pracy Łambinowice.

Przywracanie pamięci o żołnierzach Powstania Warszawskiego

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest pierwszą placówką, która zainaugurowała obchody związane z Powstaniem Warszawskim poprzez przywracanie pamięci o żołnierzach Powstania. Na przełomie lat 80. i 90. XX w., Muzeum było pionierem kultywowania pamięci o Zbrodni Katyńskiej i Golgocie Wschodu nawiązując żywe kontakty z rodzinami zamordowanych przez NKWD oficerów Wojska Polskiego.

Dbając o objęcie najważniejszych miejsc pamięci bezpośrednią pieczą Państwa Polskiego, MKiDN podjęło aktywne starania mające na celu wsparcie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych poprzez prowadzenie tej instytucji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego.powrót