Podpisanie dwóch umów o dofinansowaniu ze środków POIiŚ dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

03-06-2009

3 czerwca zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie w ramach działania 11.01 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Beneficjentem w obu przypadkach jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu:

nazwa Projektu: Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau,

nazwa Projektu: Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I – bloki o nr inw. A-2 i A-3,