Podpisanie porozumienia o utworzeniu Studia im. Andrzeja Munka

14-03-2008

Inicjatywa powstania Studia "Młodzi i Film" im. Andrzeja Munka jest powrotem do tej dobrej tradycji, kiedy wspierano młodych ludzi i w ich twórczości oraz aktywności zawodowej - powiedział minister Bogdan Zdrojewski, w trakcie wspólnej konferencji prasowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Nowa instytucja, wyodrębniona ze struktury Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zgodnie ze swoim statutem ma być "... miejscem nieskrępowanej wolności twórczej dla inwencji i estetycznych poszukiwań najmłodszej generacji polskich filmowców...". Filmy realizowane w studio będą powstawać pod starannie wybraną opieką artystyczną. Szczególnie ważnym etapem pracy będzie przygotowywanie scenariusza.

W ramach swojej działalności, studio będzie scalać istniejące programy przeznaczone dla młodych twórców filmowych (" 30 minut", "Pierwszy dokument", "Pierwsza animacja"), realizowane dotychczas przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Jednak jego głównym zadaniem będzie produkcja debiutów fabularnych, przeznaczonych do kin.

Dodatkowo w strukturze studia będzie się mieścić Biuro Programowe koszalińskiego festiwalu "Młodzi i Film" oraz Laboratorium Scenariuszowe.

Zgodnie z podpisanym dziś pięcioletnim porozumieniem, na realizację projektu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 2 mln PLN, Polski Instytut Sztuki Filmowej 4 mln PLN, zaś Stowarzyszenie Filmowców Polskich 1 mln PLN. Wsparcie finansowe zadeklarowała również Telewizja Polska S.A.

Podkreślając ponownie, jak ważne jest dla resortu tworzenie warunków dla rozwoju młodej twórczości artystycznej, minister Zdrojewski zapewnił, iż w niedalekiej przyszłości udział finansowy ministerstwa w tym przedsięwzięciu ulegnie zwiększeniu.

W konferencji prasowej razem z Ministrem wzięli udział: Agnieszka Odorowicz- Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Jacek Bromski- Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich , Jerzy Kapuściński- Dyrektor Studia im. Andrzeja Munka oraz Sławomir Jóźwik- Dyrektor Agencji Filmowej Telewizji Polskiej.powrót