Podpisanie pre-umowy dla projektu indywidualnego

05-08-2008

W dniu 31 lipca 2008 r. została podpisana umowa wstępna (pre-umowa), która stanowi pierwszy krok stwarzający możliwość dofinansowania z funduszy strukturalnych budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako indywidualny projekt kluczowy w ramach priorytetu XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Muzeum będzie pierwszą w Polsce od zakończenia II wojny światowej tak dużą inwestycją poświęconą sztuce. Głównym zadaniem instytucji będzie prezentacja dzieł powstałych po 1989 roku jako punkt wyjścia do opisu specyfiki sztuki czasów transformacji ustrojowej. Misją Muzeum jest nie tylko gromadzenie dorobku sztuki, ale także jego reinterpretacja. Działalność Muzeum będzie służyła podniesieniu poziomu wiedzy i zainteresowania społeczeństwa sztuką przez budowanie problemowych odniesień do tradycji i historii. Będzie także rozwijać i wspierać międzynarodową współpracę zmierzającą do kształtowania europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej. Dotyczy to zarówno inicjowania przez Muzeum wymiany artystycznej i naukowej z udziałem artystów i osób pracujących w obszarze kultury - historyków sztuki najnowszej, kuratorów wystaw, krytyków sztuki - jak i uczestnictwa Muzeum w międzynarodowym obiegu dzieł sztuki i przedsięwzięć z obszaru kultury współczesnej. Dzięki swej unikalnej lokalizacji i historycznemu otoczeniu Muzeum będzie szczególnie powołane do działań stymulujących dialog międzykulturowy.


powrót