Podpisanie Protokołu o polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej

01-09-2009

1 września 2009 roku podczas rozmów dwustronnych premierów Polski i Rosji podpisany został Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009 – 2012.


Zdjęcie: CIR/Grzegorz Rogiński

W imieniu polskiego resortu kultury Protokół podpisała Podsekretarz Stanu Monika Smoleń, zaś ze strony rosyjskiej – wiceminister kultury Andriej Jewgieniewicz Busygin. Protokół jest aktem wykonawczym do Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty zawarta w dniu 25 sierpnia 1993 roku.

Podpisany dzisiaj protokół uszczegóławia zapisy umowy i zobowiązuje strony do:
powrót