Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy radomskiej szkoły muzycznej

22-07-2009

22 lipca 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Andrzej Kosztowniak- Prezydent Miasta Radomia podpisali umowę na dofinansowanie w ramach środków europejskich projektu budowy Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu.

Inwestycja ta będzie realizowana w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Powstaną tu nowe sale do ćwiczeń indywidualnych, sala zespołu kameralnego, pracownie informatyczne, oraz studio nagrań. Projekt przewiduje także budowę sali koncertowej dla 500 osób.

Zespół Szkół Muzycznych będzie obejmował dział nauczania ogólnokształcącego tj.szkołę podstawową, gimnazjum i liceum oraz szkołę muzyczną I i II stopnia. Jego realizacja przyczyni się do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do nauczania przedmiotów artystycznych.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie szkolnictwa artystycznego.

W uroczystości wzięła także udział minister Ewa Kopacz.

Podpisanie odbyło się w Gabinecie Ministra w siedzibie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie.powrót