Podpisanie umowy na dofinansowanie Wilanowa

20-07-2009

20 lipca 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Paweł Jaskanis- Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie podpisali umowę na dofinansowanie w ramach środków europejskich projektu pn. „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie – III etap”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 24.5 mln zł.

Projekt stanowi kolejny – III etap w realizacji kompleksowego programu odrestaurowania zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Zakłada on rewitalizację zespołu ogrodowego, prace konserwatorskie w pałacu oraz kompleksowe przebadanie archeologiczne terenów rezydencji wilanowskiej. Dofinansowanie obejmuje również digitalizację wybranej kolekcji zbiorów wilanowskich, utworzenie „Pracowni 3D” oraz wirtualnego muzeum pod nazwą „Historyczna Rezydencja Królewska”.powrót