Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

14-09-2009

14 września 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Naczelny Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Jerzy Limon podpisali umowę na dofinansowanie ze środków europejskich budowy nowej siedziby Teatru. Uroczystość połączona była z wmurowaniem kamienia węgielnego pod nowopowstający gmach.

Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 81 mln zł, realizowanemu w ramach działania 11.2 "Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym" priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 50 mln zł.

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu teatralnego w centrum gdańskiego Starego Miasta, który będzie pełnił funkcję siedziby instytucji kultury - Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jedynego tego typu teatru w Polsce. Wielofunkcyjny obiekt będzie architektonicznym powiązaniem powstałej w Gdańsku na początku XVII wieku Szkoły Fechtunku z architekturą XXI wieku.

Nowy budynek Teatru pozwoli na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności teatralnej, impresaryjnej i edukacyjnej. Teatr będzie dysponował dużą przestrzenią, a tym samym możliwościami aranżacyjnymi, umożliwiającymi prezentację sztuk zarówno w klasyczny jak i niekonwencjonalny sposób. Gdański Teatr Szekspirowski będzie spełniał zadania placówki o charakterze impresaryjnym, ale również planowana jest tu produkcja własnych spektakli. Jedną z innowacji, które powstaną w nowym gmachu, będzie Akademia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w której ramach prowadzona będzie całoroczna działalność edukacyjna. Zajęcia skierowane będą głównie do młodzieży z całego kraju, ale przewidziano również warsztaty w sezonie letnim, w których uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska międzynarodowego.

Ukończenie prac budowlanych zaplanowano na 2012 rok.
powrót