Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

27-08-2009

27 sierpnia 2009 roku przebywający z wizytą w województwie małopolskim Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała podpisali umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie”.

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Tarnów w ramach działania 11.3: „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 16 mln zł. przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 14 mln zł.

Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Prace budowlane podzielono na trzy etapy: Pierwszy z nich został zakończony w czerwcu 2008 roku i obejmował m.in. częściową przebudowę istniejącego już budynku, w którym znajdują się obecnie pracownie tkactwa i konserwacji mebli. W najbliższych latach planowane jest wykonanie drugiego etapu, w ramach którego wybudowane zostaną obiekty mieszczące m.in. pracownie reklamy i malarstwa, warsztaty stolarskie, pracownie wykańczania mebli oraz pracownie fotograficzne.powrót