Podpisanie umowy o dofinansowaniu dla łódzkiej Filmówki

02-07-2009

2 lipca 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Robert Gliński- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi podpisali umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn „Budynek dydaktyczny PWSFTViT w Łodzi – uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów”.

Inwestycja ta będzie realizowana w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 26 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest budowa Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTViT. Pomysł wybudowania nowoczesnego centrum powstał z konieczności dostosowywania standardów nauczania do poziomu ogólnoświatowego. Pozwoli to na zastosowanie innowacyjnych form nauczania związanych z nowymi technologiami produkcji filmów oraz zapewni wzrost znaczenia uczelni na arenie międzynarodowej. Projekt ten znacząco wpłynie na zwiększenie zainteresowania usługami oferowanymi przez uczelnię.

W efekcie powstania Centrum Dydaktyki Nowych Mediów oferta dydaktycznie zostanie znacząco poszerzona oraz poprawią się warunki krajowej i międzynarodowej wymiany kulturowej.powrót