Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

13-08-2009

12 sierpnia 2009 roku, przebywający z wizytą w województwie podkarpackim Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Jerzy Ginalski- Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków europejskich projektu pn. „Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku”.

Inwestycja będzie realizowana przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w ramach działania 11.2 "Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym" Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 12 milionów zł.

W ramach projektu rekonstrukcji Galicyjskiego Rynku, na terenie skansenu powstanie 26 budynków z końca XIX w. i początku XX w. pochodzących z różnych stron Galicji. Zostaną one odtworzone na podstawie inwentaryzacji architektonicznej, którą dysponuje Muzeum. Zespół zabudowy obejmie obiekty skupiające różne funkcje użytkowe, część z nich będzie pełnić funkcje muzealne- zostaną przystosowane do aktywnego zwiedzania.

Wśród zrekonstruowanych domów będą m.in. mieszkania krawca, fryzjera, nauczyciela czy kowala. Większa część budynków zostanie wykonana z materiałów współczesnych, ale ich wyposażenie i eksponaty będą pochodzić z epoki.powrót