Podpisanie umowy o dofinansowaniu renowacji XVIII- wiecznego lubelskiego klasztoru na centrum działań artystycznych.

10-08-2009

10 sierpnia 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Wiceprezydent Miasta Lublina Elżbieta Kołodziej-Wnuk podpisali umowę dofinansowania renowacji klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie.

Lubelska inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 24 milionów zł.powrót