Podpisanie umowy o dofinansowaniu ze środków europejskich projektu rozbudowy Filharmonii Śląskiej

21-09-2009

21 września 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Grażyna Szymborska- Dyrektor Naczelny Filharmonii Śląskiej w Katowicach podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków europejskich projektu rozbudowy Filharmonii.

Inwestycji o wartości całkowitej 31,5 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 19,3 mln zł. Będzie ona realizowana w ramach działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku Filharmonii Śląskiej. Gmach zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i instrumentarium umożliwiające rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty programowej instytucji. Plan inwestycji przewiduje stworzenie ponad 2 tys. m2 nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej. Infrastruktura Filharmonii powiększona o nową przestrzeń oraz zmodernizowany istniejący budynek, umożliwią powstanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców.
powrót