Podpisanie umowy o dofinansowaniu ze środków unijnych renowacji Zamku w Lidzbarku Warmińskim

14-09-2009

14 września 2009 roku Piotr Żuchowski- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Janusz Cygański- Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków europejskich, projektu renowacji zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Inwestycja realizowana w ramach Priorytetu 3. „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln EUR, otrzymała dofinansowanie z EOG w wysokości 988 309 EUR.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowo konserwatorskich krużganków zamku lidzbarskiego. W jego ramach przewidziano konserwację: wątków ceglanych i elementów kamiennych, portali kamiennych, polichromii, kamiennych schodów i drewnianej balustrady, a także wymianę tynków, naprawę dachu krużganków i przełożenie bruku. Niszczenie krużganków wewnętrznego dziedzińca Zamku jest procesem szybko postępującym, spowodowanym warunkami atmosferycznymi a także brakiem odpowiednich zabezpieczeń oraz błędami popełnionymi w przeszłości- poprzednia konserwacja zafałszowała obraz polichromii.powrót