Podpisanie umowy w sprawie projektu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”

11-08-2009

W dniu 6 sierpnia br. pomiędzy dr. Sławomirem Radoniem, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Dariuszem Pawłosiem, Prezesem Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” została podpisana umowa o współpracy przy realizacji drugiej fazy programu naukowo-badawczego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”.

Celem programu, zainicjowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest stworzenie bazy danych zawierającej informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Umowa zawarta z Fundacją, jako obecnym realizatorem programu, reguluje udział Archiwów Państwowych w jego kontynuacji.

Opowiadając się za możliwie najszerszym dostępem do danych zgromadzonych w ramach programu dla wszystkich zainteresowanych oraz mając na względzie jego społeczne oddziaływanie, Archiwa Państwowe do tej pory nieodpłatnie przekazały na jego rzecz ponad 900.000 rekordów, co czyni z Archiwów Państwowych jednego z największych partnerów programu. Z myślą o dalszym uzupełnianiu bazy danych programu nowymi danymi, współpraca w drugiej fazie obejmować będzie migrację skomputeryzowanych zasobów archiwalnych, digitalizację dokumentów archiwalnych oraz udostępnianie publikacji z zasobu Archiwów Państwowych.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót