Podpisanie umowy wstępnej w sprawie projektu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej

14-05-2008

14 maja 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa wstępna (pre-umowa), która jest pierwszym krokiem stwarzającym możliwość dofinansowania z funduszy strukturalnych budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Sygnatariuszami umowy byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako indywidualny projekt kluczowy w ramach priorytetu XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Jak podkreślił Minister Zdrojewski, rola Ministerstwa nie ogranicza się jedynie do pomocy w zdobyciu środków finansowych. Ważne jest nie tylko postawienie budynku, ale też zadbanie o ciekawy, wartościowy program. Odpowiedzialność za inwestycję nie kończy się na pracach budowlanych i legislacyjnych.

Planowana inwestycja w zasadniczy sposób wpłynie na rozwój kultury oraz zwiększy dostępność do jej dóbr mieszkańcom i turystom odwiedzającym północno-wschodnią Polskę. Instytucja ma także być kulturalną "Bramą Wschodu" umożliwiającą współpracę polskich artystów i - szerzej - artystów z UE z artystami ze wschodu, m.in. z Rosji czy Białorusi, jednocześnie zacieśniając i rozwijając związki kulturowe tego regionu Europy.powrót