Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska profesorem nauk humanistycznych

30-10-2013

Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z 9 września br. nadał Małgorzacie Omilanowskiej tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia aktów nadania odbyła się 30 października br. w Pałacu Prezydenckim.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta MatlochUroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta Matloch

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta MatlochUroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta Matloch

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta MatlochUroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta Matloch

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta MatlochUroczystość w Pałacu Prezydenckim. fot.: Danuta Matloch

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska jest historykiem sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom 2003).

Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowych, współpracując m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.

Od 1985 roku - pracownik w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999-2007 wicedyrektor, a ostatnio - redaktor naczelna Słownika Architektów Polskich. Jednocześnie od 2006 roku - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu.

Członek wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Prezes Patria Polonorum, członek Council of Europa Nostra, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Polskiego Komitetu ICOMOS.

Małgorzata Omilanowska jest autorką książek naukowych: „Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego", „Stefan Szyller (1857-1933). Warszawski architekt doby historyzmu", „Atlas zabytków architektury w Polsce" (współautorstwo), „Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej", „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów". Zajmowała się także popularyzacją wiedzy o historii sztuki i zabytkach wydając m.in. książki: „Zagadki z historii sztuki", „Polska. Pałace i dwory", „Polska. Świątynie, klasztory i domy modlitw".

12 stycznia 2012 r. została powołana na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Departament Narodowych Instytucji Kultury.powrót