Podsumowanie dofinansowań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz funduszy norweskich

27-09-2016

Podsekretarz Stanu MKiDN Wanda Zwinogrodzka i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Norwegii Bård Folke Fredriksen/autor zdjęcia Danuta Matloch/Podsekretarz Stanu MKiDN Wanda Zwinogrodzka i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Norwegii Bård Folke Fredriksen/fot.Danuta Matloch

Spotkanie przedstawicieli Ministerstw - Wanda Zwinogrodzka,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Bård Folke Fredriksen,Ministerstwo Kultury Norwegii/autor zdjęcia Danuta Matloch/Spotkanie przedstawicieli Ministerstw - Wanda Zwinogrodzka,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Bård Folke Fredriksen, Ministerstwo Kultury Norwegii/fot.Danuta Matloch

Konferencja - podsumowanie dofinansowań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
 oraz funduszy norweskich/autor zdjęcia Danuta Matloch/Konferencja - podsumowanie dofinansowań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, oraz funduszy norweskich/fot.MKiDN

Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka/autor zdjęcia Danuta Matloch/Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka/fot.Danuta Matloch

 

Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja kultury - podsumowanie programów dla obszaru kultury finansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014” odbyła się 27 września br. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wydarzenie otworzyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Norwegii Bård Folke Fredriksen. Konferencję zorganizował Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej”

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (projekty realizowane do 2016 r.), a jego celem jest rozwój dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej. Program ma charakter partnerski (wszystkie projekty realizowane są we współpracy z instytucjami z Państw-darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Budżet programu to 12,2 mln euro (11 mln euro z MF EOG i 1,2 mln z budżetu MKiDN). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc., za wyjątkiem podmiotów podległych MKiDN, w przypadku których poziom dofinansowania wynosi 100 proc.

W ramach programu dofinansowano 62 projekty. Wśród nich: promocja krajowa i zagraniczna polskich i norweskich tańców ludowych (Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny), projekt „Świetlny most Toruń–Slemmestad” (Toruńska Agenda Kulturalna), projekt polegający na interdyscyplinarnych działaniach łączących szereg wątków, których motywem przewodnim jest postać wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina).

 

Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

Kolejny program to „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego NMF i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014” (projekty realizowane są do 2017 r.).  Jego celem jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Aktualny budżet programu to 82 mln euro (70,2 mln euro z MF EOG i NMF i 11,8 mln euro z budżetu MKiDN). Poziom dofinansowania wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu za wyjątkiem podmiotów podległych MKiDN, w przypadku których poziom dofinansowania wynosi 100 proc.

W ramach tego programu współfinansowane są działania takie jak: rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem; budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury; konserwacja zabytków ruchomych oraz rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury.

Dofinansowano 22 projekty inwestycyjne. Przykłady: odtworzenie ze zniszczeń wojennych sklepienia w Kaplicy Najświętszej Marii Panny w Muzeum Zamkowym w Malborku, odtworzenie oryginalnych wnętrz Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie, przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich w Teatrze Starym i Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, przygotowanie na potrzeby wystawy stałej Centrum Zajezdnia we Wrocławiu, utworzenie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

 

 powrót