Podsumowanie II etapu renowacji zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie

19-09-2011

„Udział środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w odnowie wilanowskiego dziedzictwa narodowego”. To temat konferencji, która odbyła się 19. września br. w Sali Białej Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Spotkanie poświęcono efektom osiągniętym dzięki realizacji projektu „Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II”. Słowa uznania i podziękowania skierowano do partnerów naukowych, wykonawców i współpracowników, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia oraz przedstawicielom resortów odpowiedzialnych za wdrażanie mechanizmów finansowych w Polsce dla sektora kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Podkreślono również istotną rolę wsparcia finansowego Królestwa Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pawilon Rzeźby

Pawilon Rzeźby

Projekt pt. Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II został zrealizowany dzięki inicjatywie trzech państw europejskich: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Muzeum wilanowskie było jednym z pierwszych polskich beneficjentów sektora kultury, które otrzymało wsparcie finansowe ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast) w wyniku ogólnopolskiego konkursu przeprowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 21 marca 2007 r. Muzeum zawarło umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 3 496 370 euro tj. 12 770 060,04 zł.

W latach 2006–2009 wykonano rozległe i ważne dla zachowania autentyzmu pałacu wilanowskiego prace konserwatorskie i restauratorskie przy jego ogrodowych elewacjach. Wybudowany został pawilon dla stałej ekspozycji i ochrony zabytkowej rzeźby pałacowej. Przeprowadzono kompleksowe, interdyscyplinarne badania archeologiczne terenów rezydencji wilanowskiej, wyprzedzające prace ogrodowe. Rozpoznano warunki mikrobiologiczne w historycznych wnętrzach pałacu i zadbano o stabilizację parametrów klimatu wewnątrzmuzealnego.

Fragment elewacji ogrodowej

Fragment elewacji ogrodowej

Realizację projektu zakończono w grudniu 2009 r. W efekcie- odnowiono 9993 m² elewacji ogrodowych pałacu wilanowskiego. Powstał nowy pawilon o charakterze ekspozycyjno-edukacyjnym, który ocali przed destrukcyjnym działaniem miejskich czynników atmosferycznych m.in. cenne XVII- i XVIII-wieczne rzeźby z pałacowych attyk. Wykonano i ustawiono na ich miejscu 35 kopii. 79 sal i komnat królewskich zostało objętych rozpoznaniem mikrobiologicznym. 1896 m² powierzchni terenów rezydencji wilanowskiej przebadano pod względem archeologicznym.

Muzeum Pałac w Wilanowie opiekuje się miejscem wyjątkowym – pełnym pięknych zabytków, widoków i tradycji związanych z postacią króla Jana III, który przestrzeń kultury i natury połączył się w harmonijną całość. Dzięki pozyskiwanym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy europejskich, jak Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wilanowskie dziedzictwo nie traci wartości i odzyskuje przynależne wartości.

Szczegóły dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu znajdują się na stronie:

www.wilanow-palac.pl/projekt_eog.htmlpowrót