Pogrzeb żołnierzy poległych w walkach pod Lwowem w 1939 r.

25-11-2016

Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939fot. PAP/Darek Delmanowicz

Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939fot. PAP/Darek Delmanowicz

 

Pogrzeb szczątków 27 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939 roku odbył się na cmentarzu w Mościskach, na terytorium Ukrainy. W uroczystościach wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz zastępca ministra obrony Ukrainy Ołeh Szewczuk.

W Mościskach żołnierzy WP pożegnali także: ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w MKiDN Jacek Miler, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, mer Mościsk Sergiej Storożuk, miejscowa społeczność polska oraz licznie przybyli goście. Uroczystościom towarzyszyła asysta honorowa Sił Zbrojnych RP. Odczytano też list wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, przygotowany specjalnie na tę okoliczność.

Pogrzeb został zorganizowany przez Fundację „Wolność i Demokracja” oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sfinansowało uroczystości.

Odnaleziono już szczątki 138. żołnierzy

Szczątki 27. żołnierzy WP zostały odnalezione w  2015 r. w ramach projektu archeologiczno-ekshumacyjnego „Strażnicy Narodowej Pamięci”, rozpoczętego w roku 2013 r., prowadzonego przy współpracy ze stroną ukraińską. Do tej pory, w ramach prowadzonych poszukiwań, odnaleziono szczątki 138. żołnierzy WP poległych w walkach pod Lwowem. W planach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest urządzenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Mościskach, na którym zostaną pochowani odnajdywani w ramach poszukiwań archeologiczno-ekshumacyjnych wszyscy żołnierze polegli w 1939 r. pod Lwowem.

Walki w okolicach Lwowa trwały od 12 do 22 września 1939 roku. Ich celem była obrona miasta przed wojskami niemieckimi, a od 17 września także sowieckimi.powrót