Pokaz oryginału aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych

02-07-2019

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Unia Lubelska jest historycznym przykładem wyjątkowej w dziejach Europy integracji dwóch krajów oraz momentem przełomowym w rozwoju zasad demokratycznych - powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin podczas uroczystej prezentacji oryginału aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Wystawa, w ramach której można oglądać akt oraz dokumenty stanowiące kontekst powstania Unii, potrwa od 3 do 6 lipca oraz od 8 do 12 lipca.

- Akt Unii Lubelskiej został umieszczony na Międzynarodowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata” jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Odsyła nas to do bardzo ważnej tradycji. Kiedy popatrzymy na historię Unii Lubelskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów to takie pojęcia jak wolność, republikanizm, równość, tolerancja religijna - one wszystkie wiążą się z tym ponad etnicznym i ponadnarodowym, politycznym państwem – mówiła wiceminister Magdalena Gawin.

Wiceminister kultury dodała, że „Szlachta litewska i ruska przejmowały wzorce polskie i zachodnie, a polska – wschodnie i orientalne, co zadecydowało o wyjątkowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zaznaczyła, że „zjednoczone państwo stało się mostem wymiany kulturowej o niespotykanej dotąd intensywności.”

Archiwa państwowe czynnie włączają się w obchody Roku Unii Lubelskiej, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla uhonorowania podpisanego przez Polskę i Litwę w 1569 r. aktu. Ten do dziś pokazywany niezwykle rzadko dokument zostanie powszechnie zaprezentowany w Warszawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Dokument, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, to oryginalny dokument pergaminowy, potwierdzony 78 pieczęciami senatorów i posłów Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli litewski egzemplarz przeznaczony dla stanów koronnych. Egzemplarz polski, pod którym podpisali się posłowie reprezentujący Koronę Polską i przeznaczony dla strony litewskiej, nie przetrwał do naszych czasów. Wystawa, w ramach której można oglądać akt oraz dokumenty stanowiące kontekst powstania Unii, potrwa od 3 do 6 lipca oraz od 8 do 12 lipca.

Inicjatywa odbywająca się w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych w odrodzonej Polsce została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.powrót