Pół miliarda złotych dla szkół artystycznych

12-05-2017

Na zdjęciu: Minister prof. Piotr Gliński i  dr Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister prof. Piotr Gliński,
 minister prof. Jan Szyszko i  dr Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister prof. Piotr Gliński i  dr Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister prof. Piotr Gliński,
 minister prof. Jan Szyszko i  dr Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: konferencja prasowa na temat termomodernizacji szkół artystycznychfot. Danuta Matloch

Ponad 500 mln zł pozyskało MKiDN na modernizację energetyczną publicznych szkół artystycznych. Środki zostaną przeznaczone na prace przy 187 budynkach w całej Polsce, głównie w małych i średnich miejscowościach. Aneks do umowy w tej sprawie podpisali 12 maja br. minister kultury prof. Piotr Gliński i prezes NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” będzie realizowany w 139 placówkach szkolnictwa artystycznego; obejmie 187 starych, zniszczonych, drogich w utrzymaniu budynków. Jest to zupełnie nowe, unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny, jakim jest szkolnictwo artystyczne. Jego efektem będzie oszczędność energii poprzez zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków w jakich uczą się dzieci i młodzież. Budynki zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zyskają również nowe walory estetyczne i użytkowe.

Pierwotna umowa o dofinansowanie projektu termomodernizacji szkół artystycznych została zawarta w grudniu 2016 r. W jej ramach przewidziano dofinansowanie w wysokości 377 mln zł, którym objęto 114 placówek szkolnictwa artystycznego. Podpisany aneks rozszerza zasięg oraz warunki finansowe projektu. Kwota finansowania zwiększyła się o przeszło 124 mln zł, a lista placówek szkolnictwa artystycznego, które zostaną włączone do projektu - o 25.

Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 501,4 mln zł, dofinansowanie UE przekroczy 409 mln zł. Krajowy wkład publiczny w wysokości ponad 92 mln zł został zabezpieczony w budżecie państwa.

Do pobrania:

Lista placówek objętych projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”

 

 powrót