Polacy i Ukraińcy wspólnie konserwują zabytki we Lwowie

30-08-2011

Nagrobki na Cmentarzu Łyczakowskim, polichromie Jana Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej oraz kaplicę Wiśniowieckich w katedrze łacińskiej odnawiają we Lwowie polscy i ukraińscy konserwatorzy zabytków. Konserwację finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku koszt lwowskich renowacji wynosi ponad 1 mln złotych.

Fot. Nagrobek Artura Grottgera na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie jako przykład ochrony dziedzictwa polskiego za granicą.

Fot. Nagrobek Artura Grottgera na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie jako przykład ochrony dziedzictwa polskiego za granicą.

25-26 sierpnia br. Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, w porozumieniu z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, zorganizował we Lwowie cykl spotkań polsko-ukraińskich komisji konserwatorskich, nadzorujących tegoroczne prace w obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego. W ich skład weszli m.in.: historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Lwowskiej Kurii Metropolitalnej oraz społeczności ormiańskiej Lwowa.

Posiedzenia komisji odbyły się na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie prowadzone są kompleksowe prace konserwatorskie przy sześciu zabytkowych nagrobkach wybitnych lwowian, bez różnicy narodowości.  W wyborze obiektów brana jest pod uwagę ich wartość artystyczna oraz rola historyczna zmarłej osoby. W tym roku odnawiane są nagrobki m.in.: pisarki Gabrieli Zapolskiej, filantropa Iłariona Elijasewycza oraz rzeźbiarza Antona Schimsera.

Komisja zapoznała się także z przebiegiem konserwacji polichromii autorstwa Jana Henryka Rosena i drewnianego ołtarza "Ukrzyżowanie" w katedrze ormiańskiej oraz kaplicy Wiśniowieckich w stojącej przy lwowskim rynku katedrze łacińskiej. Odwiedziła także leżącą nieopodal Żółkiew, gdzie od wielu lat trwa rewitalizacja wnętrz kolegiaty św. Wawrzyńca.

Podsumowanie tegorocznych prac konserwatorskich we Lwowie odbędzie się w październiku.powrót