Polska gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

20-04-2017

Na zdjęciu: Konferencja prasowa dotycząca 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa dotycząca 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa dotycząca 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa dotycząca 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOfot. Danuta Matloch

Polska będzie gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Uroczyste podpisanie porozumienia z UNESCO w kwestii organizacji wydarzenia nastąpiło 19 kwietnia 2017 r. w Paryżu. W imieniu polskiego rządu umowę podpisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Następnego dnia w siedzibie MKiDN odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicepremier wraz z wiceministrami z MKiDN, MSZ i MSWiA, a także przedstawicielami policji przedstawili szczegóły organizacji 41. sesji w Krakowie w dniach 2-12 lipca br.

Spodziewamy się około 2 tys. uczestników (...) To największe międzynarodowe wydarzenie, jakie organizuje rząd polski w tym roku. Wpisuje się w te wydarzenia, które już były organizowane przez rząd w poprzednim roku - Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO. Polska jest dobrze przygotowana do tego przedsięwzięcia" - ocenił minister kultury prof. Piotr Gliński.

W konferencji uczestniczyli: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków, pełnomocnik MKiDN do spraw organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa prof. Magdalena Gawin; wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak; wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński; komendant główny policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk; przewodniczący 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka.

10 dni obrad w Krakowie

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w dniach 2-12 lipca w Krakowie. Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie. Polska jako Państwo-Strona Konwencji, członek Komitetu, ma zaszczyt organizować i przewodniczyć 41. sesji, która będzie miała miejsce w Krakowie. Przedmiotem spotkania, podobnie jak w ubiegłych latach, będą decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych.

Polski wniosek, który będzie dyskutowany podczas 41. sesji, dotyczy podziemi tarnogórskich (Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach). Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, będzie to 15 miejsce w Polsce na Liście światowego dziedzictwa.

Obrady plenarne i wydarzenia równoległe

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowując program wydarzeń równoległych, organizatorzy kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury i przyrody, która wywodzi się bezpośrednio z treści Konwencji. Światowe dziedzictwo to bezcenna wartość stanowiąca wspólne dobro całej ludzkości – należy do nas wszystkich, co czyni nas wszystkich (przedstawicieli rządu ale także społeczności lokalnych) odpowiedzialnymi za jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

We współczesnym świecie naznaczonym tragedią Aleppo i losem Palmiry odbudowa Warszawy i pieczołowita konserwatorska rekonstrukcja jej zabytków po II wojnie światowej stanowią pozytywne przesłanie dla wszystkich, którzy na skutek działań wojennych stracili swoje miasta. Zniszczenie nie musi bowiem oznaczać kresu istnienia miasta, ale może być początkiem jego odbudowy" – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

Na aktywny udział Polski w tworzeniu standardów międzynarodowej współpracy w ramach UNESCO wskazuje również wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Organizacja ta z jednej strony przez wiele dziesięcioleci stanowiła dla Polski i dla Polaków okno na świat, platformę wymiany myśli i kontaktów z innymi krajami. Z drugiej strony - warto zwrócić uwagę na wkład Polaków  w budowanie międzynarodowej  współpracy,  zasługi prof. Jana Zachwatowicza, twórcy znaku graficznego „Błękitnej tarczy”, widniejącego na zabytkach na całym świecie czy dokonania polskich archeologów i konserwatorów, ratujących dziedzictwo kultury w różnych zakątkach świata” – uważa prof. Magdalena Gawin.

Logotyp, miejsce obrad

Logotyp 41. sesji nawiązuje do idei wspólnej odpowiedzialności. Dośrodkowe ukierunkowanie strzałek i zamknięcie ich w obrębie koła, symbolizuje wspólny cel działań i współpracę. Jednocześnie reprezentuje ono zebranie delegatów z całego świata na obradach i ilustruje formę spotkania: obrady plenarne (całe logo) oraz fora grup interesariuszy (pojedyncze strzałki), składające się na całokształt sesji.

Projekt opracowali studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Na miejsce posiedzenia wybrano Centrum Kongresowe ICE Kraków, jeden z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni będą miały miejsce również wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym z różnych stron świata. Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu.

Organizator i współorganizatorzy

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące 41. sesji dostępne są na stronie wydarzenia: www.41whckrakow2017.pl 

Obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa będą transmitowane na żywo online na stronie UNESCO: http://whc.unesco.org/en 

Zdjęcia polskich miejsc światowego dziedzictwa dostępne są na stronie: www.zabytek.pl

Kontakt dla mediów:

Anika Paliszewska

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Tel: +48 572 660 085

Email: media@41whckrakow2017(dot)plpowrót