Polska obserwatorem Poszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych Rady Europy

29-04-2016

 

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada Zarządzająca Poszerzonego porozumienia częściowego w sprawie szlaków kulturowych (EPA), obradująca w dn. 14-15 kwietnia 2016 r. w Luksemburgu, przyznała  Polsce status obserwatora.

 

Poszerzone porozumienie częściowe zostało ustanowione na mocy rezolucji nr CM/Res (2013) 66 Komitetu Ministrów Rady Europy. W świetle postanowień rezolucji, odwołującej się do znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego w rozwoju naszego kontynentu, powołanie Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych Rady Europy ma na celu promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze ponadnarodowym, a także rozwinięcie wiedzy i edukacji w tym obszarze. Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest rozwijanie lokalnego potencjału turystycznego regionów europejskich. Szczególnym punktem zainteresowania jest tematyka szlaków mająca symboliczne znaczenie dla europejskiej historii i kultury oraz odkrywanie mniej znanych narracji łączących różne narody europejskie.

Inicjatywa związana ze szlakami kulturowymi jest jednym z najstarszych programów Rady Europy w dziedzinie kultury. Została uruchomiona w 1987 r., a pierwszym szlakiem stała się Droga św. Jakuba. Aktualnie w ramach programu funkcjonują 33 certyfikowane szlaki kulturowe, które nawiązują do różnych wątków tematycznych odwołujących się do europejskiej pamięci, historii i dziedzictwa. Wśród nich część przebiega przez Polskę, m.in. Szlak Hanzy, Droga św. Jakuba, Św. Marcina z Tour, Szlak Wikingów, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Via Regia, Szlak Europejskich Cmentarzy, Szlak Cysterski, Szlak Napoleona i inne.  

Po zakończeniu etapu obserwatora, który trwa 1 rok, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpocznie negocjacje o przyjęcie Polski w poczet członków Poszerzonego Porozumienia Częściowego. Polska, jako członek EPA, uzyska możliwość czynnego udziału w procesie decyzyjnym związanym z certyfikacją oraz zatwierdzaniem nowych szlaków kulturowych.  Będzie mogła również liczyć na pomoc techniczną udzielaną przez ekspertów Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych w Luksemburgu, co przyczyni się do podniesienia jakości obecnych i projektowanych szlaków.powrót