Polska sztuka współczesna

26-08-2011

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum Narodowego we Wrocławiu staną się miejscem prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycja rozpocznie się od Witkacego, a zakończy pracami Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii będzie unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada jeden z największych i najbardziej reprezentatywnych zbiorów sztuki XX i początków XXI wieku, liczy on ponad 20 tysięcy eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż do environment, projektów konceptualnych i dokumentacji happeningów. Do tej pory kolekcja mogła być pokazywana tylko w niewielkim fragmencie. Dzięki adaptacji strychu Muzeum uzyskało dodatkowe 3 tys. m² kwadratowych nowoczesnej, niezwykle pięknej i oryginalnej powierzchni wystawienniczej.

Koncepcja nowej wystawy

Wystawa polskiej sztuki współczesnej w nowym miejscu będzie prezentacją chronologiczną i obejmie dzieła powstałe od I wojny światowej do chwili obecnej. Jeśli chodzi o XX lecie międzywojenne stawiamy na bardzo dobre prace – wyjaśnia Mariusz Hermansdorfer kurator wystawy i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu – zrezygnowałem z pokazywania słabszych prac wybitnych artystów, jak miało to miejsce do tej pory. W przypadku sztuki po II wojnie światowej będę rozbudowywał to, co jest teraz prezentowane i starał się pokazać najwybitniejszych artystów maksymalnie szeroko. Model chronologiczny będzie się więc łączył z indywidualnymi prezentacjami, będą tworzone enklawy autorskie. Kolekcja była budowana w ten sposób, że muzeum kupowało duże zestawy prac wybitnych artystów powojennych, które tworzą mniejsze lub większe retrospektywy (Lebenstein, Nowosielski, Hasior, Jarema). Sporo miejsca dyrektor zamierza poświęcić artystom ważnym dla miasta, tym którzy decydowali o kształcie sztuki wrocławskiej (Geppert, Mazurkiewicz, Jurkiewicz, Hałas). Obecnie prezentowana wystawa sztuki współczesnej (II piętro) kończy się na pracach z przełomu lat 80-tych i 90-tych, w ostatniej sali są tylko pewne sygnały tego, co działo się w sztuce polskiej później (Kozyra, Deskur). Nowa ekspozycja będzie pokazywała najnowsze trendy, prace powstałe w latach 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku – między innymi Althamera, Bałki, Kozyry. Na wystawie dominować będzie malarstwo, będą rzeźby, specjalne miejsce poświęcone zostanie na prezentację szkła i ceramiki.

Sale Abakanowicz
Zupełnie wyjątkowe miejsce będzie zajmowała niezwykła kolekcja prac światowej sławy polskiej rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz. Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada największy w Europie zbiór prac tej artystki – będzie on pokazywany w dwóch salach, które będą stanowiły odrębną całość i będą zamykały całą ekspozycję.

Aranżacja przestrzeni
Przestrzeń nowej galerii jest bardzo interesująca przez podział więźby dachowej, ale niezwykle trudna do aranżacji. To będzie trochę tak jak tworzenie scenografii w teatrze, musimy w sposób bezkolizyjny połączyć sztukę współczesną z architekturą – wyjaśnia Mariusz Hermansdorfer. W niektórych miejscach będą potrzebne szklane lub drewniane ekrany, które pozwolą wyciszyć przestrzenie – tam będą mniejsze obrazy, które mogłyby ginąć w wielkich przestrzeniach.
Planowane są również monitory o charakterze dydaktycznym – quizy, gry dla zwiedzających.

Na poddaszu będą się mieściły także nowoczesne magazyny malarstwa współczesnego, grafiki i fotografii.

Terminy:

Dni otwarte galerii Polskiej sztuki współczesnej
/Poddasze Muzeum Narodowego we Wrocławiu/
17-18 września 2011
Wstęp wolny

17 września

18 września

Po wystawie stałej „Polska sztuka współczesna” oprowadzają kuratorzy i pracownicy działu oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiupowrót