Polska tegorocznym krajem partnerskim targów DENKMAL 2010

18-11-2010

W Europejskich Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli DENKMAL 2010, w dniach 17-18 listopada, uczestniczył przebywający z wizytą w Lipsku Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski.

Oficjalna inauguracja Targów DENKMAL 2010, których otwarcia dokonali Minister Żuchowski i Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii Hans Joachim Otto, odbyła się w Filharmonii Gewandhaus w środę wieczorem.

18 listopada polska delegacja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska uczestniczyła w obchodach Dnia Polskiego na targach.

Polscy przedstawiciele spotkali się z niemiecką delegacja, w której skład wchodzili m.in. Sven Marlok, wicepremier Saksonii i Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Saksonii , Johanna Wanka, Minister Nauki i Kultury Dolnej Saksonii, Christian Manhart Szef Sekcji Muzeów i Obiektów Kulturowych w Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO,

Obie delegacje odwiedziły Polskie Wystąpienie Narodowe, w ramach którego prezentuje swoje dokonania ponad 20 polskich firm i instytucji związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Delegacje wzięły również udział w licznych wydarzeniach równoległych do targów m.in. : konferencji „ Architektura 2 pol. XX. w. – konserwacja i badania” oraz „VII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym”.

Polskie Wystąpienie Narodowe oraz bogaty program uzupełniający, składający się z warsztatów, wystaw, pokazów i konferencji, został przygotowany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Berlinie, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS oraz niemieckimi partnerami German National Committee of ICOMOS, Leipziger Messe GmbH.

Targi DENKMAL 2010 zostały objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministra Gospodarki RP.powrót