Polska zwalcza fałszerstwo i piractwo.

25-05-2011

Polska spełnia wysokie standardy dotyczące praw własności intelektualnej. Tak wynika z amerykańskiego „Raportu 301”. Dokument opublikowano 2. maja br.

Raport 301 jest sporządzany corocznie przez Biuro Przedstawiciela Handlowego USA ( USTR- Office of the United States Trade Representative). Jest oficjalnym dokumentem rządowym znanym na świecie- zarówno w sferach dyplomatycznych i politycznych, jak i gospodarczych. Zawiera on tzw. „Prioryty Watch List” oraz „Watch List”. To listy krajów, w których poziom przestępczości przeciw własności intelektualnej jest szczególnie wysoki lub taki był- i z tego względu pozostają one pod obserwacją ze strony USA.

W 2010 r. USTR zdecydował o wykreśleniu Polski z listy obserwacyjnej- ze względu na postępy poczynione w zwalczaniu fałszerstwa i piractwa.

Polska utrzymała zeszłoroczną pozycję i znowu znalazła się w grupie państw spełniających wysokie standardy w tym zakresie.

Stanowi to pozytywny sygnał dla środowiska biznesowego, zwiększając zaufanie partnerów handlowych. Przede wszystkim – Polska będzie się mogła zaprezentować jako kraj o wysokim stopniu zaufania w obszarze ochrony praw intelektualnych podczas jej Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Ochrona tych praw ma również głębsze znaczenie - oddziałuje bowiem na inne obszary życia i rozwoju społecznego, takie jak gospodarka i oczywiście kultura.

Pełna treść Raportu 301 jest dostępna pod adresem www.ustr.gov/webfm_send/2841 .powrót