Polska. Niemcy. 1000 lat.

25-10-2010

Z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 25 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowo - Naukowej wystawy „Polska. Niemcy.1000 lat” .

We wrześniu 2011 roku w berlińskim Martin- Gropius- Bau zostanie otwarta wystawa „Polska- Niemcy. 1000” lat przygotowana z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy miedzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pełnomocnikiem Rządu Republiki Federalnej Niemiec do Spraw Kultury i Mediów. Podczas wystawy „Wystawa Polska- Niemcy. 1000” lat zostaną zaprezentowane wybitne dzieła sztuki i obiekty kultury oraz świadectwa cywilizacyjnego, duchowego, i naukowego naszych narodów w kontekście kultury europejskiej. Nad merytoryczną treścią wystawy czuwa Rada Programowo - Naukowa pod przewodnictwem prof. Władysława Bartoszewskiego. Autorką projektu i kuratorką wystawy jest Anda Rottenberg.powrót