Polska Pierwsza

20-11-2009

Polska jako pierwsza uzyskała akceptację dla dużego projektu inwestycyjnego w obszarze kultury realizowanego przy udziale funduszy strukturalnych UE.

Dla wszystkich dużych projektów europejskich tj. takich których koszt całkowity przekracza 50 mln euro wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.

Pierwszym projektem, dla którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało akceptację Komisji Europejskiej jest budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Całkowita wartość projektu to blisko 295 mln zł.
Dofinansowanie ze środków UE to 143,7 mln zł.powrót