Polsko - węgierska umowa o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen

24-10-2013

Kompleksowe uregulowanie kwestii ochrony grobów i cmentarzy wojennych zakłada umowa między rządami Polski i Węgier, którą podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz węgierski Minister Obrony Csaby Hende. Ceremonia odbyła się 24 października br. w gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta MatlochPodpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta Matloch

Podpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta MatlochPodpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta Matloch

Podpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta MatlochPodpisanie polsko - węgierskiej umowy o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen. fot.: Danuta Matloch

Umowa reguluje wszystkie kwestie związane z ustaleniem, dokumentowaniem, rejestrowaniem, urządzaniem, zachowaniem, należytym utrzymaniem oraz ochroną grobów i cmentarzy wojennych polskich i węgierskich żołnierzy. Mowa jest w niej również o cywilnych ofiarach wojen i poświęconych im miejscach pamięci. Dokument dotyczy ponadto spraw związanych z ekshumacją szczątków i ich godnym ponownym pochowaniem.

To pierwszy tego rodzaju dokument w stosunkach z Węgrami. Jego brak utrudniał działanie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) oraz polskich placówek dyplomatycznych w zakresie opieki nad polskimi cmentarzami wojennymi na terytorium Węgier.

Na terenie Węgier polskie kwatery z okresu II wojny światowej znajdują się na cmentarzach w Budapeszcie, Budakesi, Gyor i Eger. W Polsce natomiast znajdują się groby żołnierzy i obywateli węgierskich poległych i zmarłych w okresie powstania styczniowego oraz I i II wojny światowej (511 obiektów). powrót