Polsko- Norweska współpraca kulturalna

26-10-2010

Dnia 26 października br. w warszawskim Teatrze „Kamienica” odbyła się, organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konferencja wieńcząca Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konferencja poświęcona była podsumowaniu wdrażania Funduszu Wymiany Kulturalnej, wspierającego wymianę kulturalną pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w dziedzinie muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. W ramach pięciu naborów wniosków przeprowadzonych w latach 2008-2010, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Funduszu wybrało do dofinansowania 71 projektów na łączną kwotę całkowitą 51 302 953 zł. Dzięki środkom z Funduszu Wymiany Kulturalnej możliwa stała się organizacja ponad 720 wydarzeń kulturalnych, w których zaangażowanych zostało około 2 tys. artystów i ekspertów. Działania projektowe obejrzało ponad pół miliona widzów.

Konferencję zainaugurowały przemowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ambasadora Królestwa Norwegii – Pana Enoka Nygaarda orazMinistra Rozwoju Regionalnego - Pani Elżbiety Bieńkowskiej.

Prezentację dotyczącą działań Funduszu Wymiany Kulturalnej przedstawiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dr Monika Smoleń, która uwypukliła specyfikę projektów realizowanych w ramach Funduszu, pokazała, w jaki sposób przyrastała liczba złożonych wniosków aplikacyjnych w kolejnych naborach oraz podkreśliła znaczenie partnerstwa międzyinstytucjonalnego w realizacji projektów.

W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli także Beneficjenci Funduszu wraz z Partnerami, którzy przedstawili po jednym projekcie z zakresu czterech obszarów priorytetowych. Muzyka i sztuki sceniczne były reprezentowane przez projekt pn. „Ogrody i ogrody teatru. Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów”, o którym opowiadali Włodzimierz Staniewski – Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice i Per Spildra-Borg ze Stella Polaris. Projekt dotyczący „Opracowania kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych” realizowany przez Zamek Królewski na Wawelu w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań Powietrza był przykładem przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego, który opisywały Bożena Westen, Magdalena Ozga iElin Dahlin. O projekcie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” w ramach literatury i archiwów mówili Magdalena Kubecka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Katarzyna Materska – Wicedyrektor Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Leikny Haga Indergaard z Biblioteki Narodowej w Norwegii. Ostatni projekt z zakresu  sztuk plastycznych i wizualnych pt. „N.A.T.U.R.E. – Ekspedycje Nowej Sztuki. Doświadczenia Młodych Odkrywców” był opisywany przez  prof. Andrzeja Syskę i prof. Piotra Kurkę z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Siri Kvitvik z Nordland kunst-og film fagskole.

Na część artystyczną konferencji składał się spektakl pt. „Colorblind” zaprezentowany przez  Śląski Teatr Tańca oraz „Koncert na 4 skrzypiec h-moll” Antonio Vivaldiego, wykonany przez młodzież z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

„Colorblind” to spektakl o ludzkiej egzystencji, który powstał w kooperacji Śląskiego Teatru Tańca oraz Iceland Dance Company i Association of the Independent Theatres in Iceland w ramach projektu „Taneczny Most”. Z kolei występ Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie stał się możliwy dzięki udziale instytucji w projekcie dofinansowanym ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej pt. „Polsko-Norweska Akademia Muzyczna Młodych”, którego celem jest przygotowanie innowacyjnego, autorskiego programu kształcenia dla młodych muzyków. Formuła projektu oparta jest na czterech modułach obejmujących warsztaty, klasy mistrzowskie, koncerty i udział w festiwalach; naukę wspólnej pracy w międzynarodowych zespołach kameralnych i orkiestrach; klasy improwizacji i kompozycji oraz powrót do źródeł tradycji Muzycznej w Polsce i Norwegii.

Podczas konferencji zaprezentowany został także film prezentujący kolejne projekty realizowane dzięki Funduszowi Wymiany Kulturalnej, takie jak: 8 Festiwal Sacrum Profanum – festiwal muzyki współczesnej kompozytorów nordyckich w Krakowie, Aspiryna Blues: przekład współczesnej polskiej piosenki poetyckiej, Elektronika wobec wyzwań XXI wieku, Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platofrma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu, Gustav Vigeland a rzeźba Młodej Polski, Outside In / Inside Out, Czysta sztuka – Pure Art, Super City Bros. – działania artystyczne w przestrzeni publicznej.

Wśród przybyłych na konferencję osób byli przedstawiciele podmiotów realizujących projekty w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym m.in. publicznych instytucji kultury, publicznych szkół i uczelni artystycznych, samorządów, organizacji pozarządowych z Polski i Krajów Partnerskich.

Konferencję podsumowującą wdrażanie Funduszu Wymiany Kulturalnej poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dr Monika Smoleń oraz Ambasador Królestwa Norwegii – Pan Enok Nygaard.powrót