Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego

08-04-2016

Na zdjęciu:
fot.: archiwum KPRM

Na zdjęciu:
fot.: archiwum KPRM

Na zdjęciu:
fot.: archiwum KPRM

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu:
fot.: archiwum KPRM

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

 

8 kwietnia szefowie resortów z Polski i Czech, pod przewodnictwem premierów obu krajów, wzięli udział w IV polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Rozmowy ministra kultury prof. Piotra Glińskiego z ministrem kultury Republiki Czeskiej Danielem Hermanem dotyczyły pogłębiania współpracy kulturalnej obu krajów oraz priorytetów kulturalnych polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Rozmowy bilateralne ministrów kultury dotyczyły sposobów ożywienia  współpracy muzealnej obu krajów oraz doświadczeń strony czeskiej w realizacji projektów organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

Ministrowie kultury podsumowali program wzajemnej współpracy realizowany w latach 2013 – 2016, w ramach którego  zrealizowano m.in. wystawę czeskiego symbolizmu „Władcy Snów” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Praskie Quadrinalle. Udział w nim polskich uczelni artystycznych oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego pokazuje, że udało się przygotować liczne przedsięwzięcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.

Rozpoczynająca się w lipcu br. polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej będzie skupiać się w obszarze kultury na budowaniu spójnego wizerunku współpracy V4 oraz na wspieraniu i kontynuacji wspólnych projektów kulturalnych. Priorytetem będzie wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju czytelnictwa, w szczególności form promocji oraz sposobów monitoringu i ewaluacji badań czytelnictwa w krajach V4. Podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich będzie się odbywało zarówno poprzez innowacyjne, szeroko zakrojone programy promujące powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez przedsięwzięcia promujące najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Projekty kulturalne polskiej prezydencji będą się koncentrowały wokół budowania spójnego wizerunku współpracy V4 oraz na wspieraniu i kontynuacji wspólnych projektów kulturalnych. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie 27. spotkanie Ministrów Kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Poprzednie konsultacje międzyrządowe odbyły się 20 kwietnia 2015 r. w Pradze.powrót