Polsko-francuskie konsultacje międzyrządowe

05-11-2009

Pod przewodnictwem premiera RP Donalda Tuska oraz prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy'ego, 5 listopada 2009 r. w Paryżu, odbyły się konsultacje międzyrządowe, w których uczestniczyli również ministrowie kultury obu państw

Tematem rozmów Ministra Bogdana Zdrojewskiego z Ministrem Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej Frédéric’ iem Mitterandem były m. in. znaczenie obchodów Roku Chopinowskiego 2010, (których partnerem jest strona francuska), przygotowania do Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przyszłe polsko-francuskie projekty artystyczne oraz prace nad nową umową o koprodukcji filmowej. Efektem spotkania jest deklaracja dotycząca współpracy kulturalnej pomiędzy dwoma krajami.

W czasie szczytu podpisane zostało także porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutami Audiowizualnymi- francuskim (INA) i polskim (NInA)- w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz kształcenia i wymiany pracowników między instytucjami.

 

Deklaracja dotycząca współpracy kulturalnej

Francja i Polska, szczycące się wielowiekowym dorobkiem artystycznym i przywiązane do żywej i powszechnie dostępnej kultury, są zdecydowane rozwijać, już teraz bardzo liczne wspólne projekty kulturalne i bogatą wymianę artystyczną.

Rok 2010 upłynie pod znakiem dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, którą Francja i Polska postanowiły wspólnie uczcić. „Rok Chopinowski 2010” obfitować będzie w liczne imprezy w obu krajach.

Najbliższe miesiące będą również okazją do zaprezentowania wydarzeń kulturalnych świadczących o żywej wymianie między obydwoma krajami i jej różnorodności; będą to: retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy we francuskiej kinotece, wystawa „Polacy we Francji: miejsca i ludzie” w Paryżu – w Cité nationale de l’Histoire de l’immigration [Narodowe Muzeum Historii Imigracji] – i w Warszawie, inscenizacja sztuki „Tramwaj zwany pożądaniem” przez Krzysztofa Warlikowskiego w Paryżu w Teatrze Odéon i w Warszawie. Zostanie również upamiętniona znamienita postać artysty Józefa Czapskiego (1896-1993). Każde inne działania artystyczne będą również wspierane przez obie Strony w duchu dobrej współpracy.

Ponadto, współpraca francusko-polska będzie aktywnie kontynuowana w dziedzinie dziedzictwa kulturalnego i muzealnictwa, na przykład poprzez działania na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich, którego budowę rozpoczęto w Warszawie.

Podpisanie 5 listopada umowy ramowej pomiędzy francuskim Narodowym Instytutem Audiowizualnym (INA) a polskim Narodowym Instytutem Audiowizualnym (NInA) przyczyni się do rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie audiowizualnej.

Chcąc sprzyjać wspólnym projektom filmowym, Francja i Polska postanowiły również przeprowadzić rewizję polsko-francuskiej umowy z 1970 roku o koprodukcji kinematograficznej.

Ponadto obie Strony zobowiązują się wzmocnić współpracę w ramach Unii Europejskiej czy organizacji multilateralnych jak UNESCO.

Francja i Polska uznają digitalizację dziedzictwa kulturowego za pierwszoplanowe wyzwanie, które wymaga wspólnego, europejskiego podejścia. Wysiłki podjęte w Europie na rzecz digitalizacji książek, archiwów, zbiorów muzealnych czy zasobów audiowizualnych winny być aktywnie realizowane przy pełnym poszanowaniu praw autorskich, praw ochrony konkurencji i różnorodności kulturalnej. Obie Strony potwierdzają swe zaangażowanie na rzecz realizacji projektu europejskiej biblioteki internetowej EUROPEANA.powrót