Polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe

22-11-2016

Na zdjęciu: Minister Jarosław Sellin w Izraelufot. mat. KPRM

Na zdjęciu: Minister Jarosław Sellin w Instytucie Yad Vashemfot. mat. KPRM

Na zdjęciu: Premier Beata Szydło i wiceminister Jarosław Sellinfot. mat. KPRM

 

Premier Beata Szydło oraz ministrowie i wiceministrowie, wśród nich wiceminister kultury Jarosław Sellin, wzięli udział w polsko-izraelskich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się 22 listopada br. w Jerozolimie.

W rozmowach dwustronnych, dotyczących kultury i edukacji, po stronie polskiej uczestniczyły delegacje: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  której przewodniczył sekretarz stanu Jarosław Sellin oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,  której przewodniczył podsekretarz stanu Maciej Kopeć. Stronę izraelską reprezentowali przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Sportu - dyrektor generalny Yosi Sharabi,  Ministerstwa Edukacji - dyrektor generalny Michal Cohen oraz delegacja z Instytutu Yad Vashem z prezesem Avnerem Shalevem na czele.

Wymiana młodzieży, muzea, archiwa

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień,  w tym dotyczące wizyt młodzieży izraelskiej w Polsce oraz polskiej w Izraelu. Wiceminister Sellin podjął temat dotyczący powołania muzeum w Treblince, które będzie współprowadzone przez ministerstwo i samorząd oraz kwestię należytego upamiętnienia pozostałości po dawnym obozie KL Plaszow.

Współpraca polskich i izraelskich archiwów spotkała się z zainteresowaniem obu stron, które będą dążyć do zacieśnienia relacji i wymiany posiadanych zbiorów.

Współpraca w dziedzinie kinematografii

Omówiono także  współpracę w dziedzinie kinematografii, która od podpisania umowy o koprodukcji w 2013 roku, rozwija się bardzo dobrze. Wiceminister Jarosław Sellin wspomniał o pracach nad ustawą, która zakłada udogodnienia podatkowe dla producentów, którzy swoje filmy będą kręcić w Polsce. Strona izraelska przyjęła te informacje z entuzjazmem dodając,  że film jest bardzo dobrym środkiem przekazu dla kultury.

Po zakończeniu konsultacji wiceminister Sellin wraz z premier Beatą Szydło odwiedzili Instytut Yad Vashem i Bazylikę Grobu Pańskiego.powrót