Pomarańczowa Alternatywa - Happeningiem w komunizm

11-07-2011

Pomarańczowa Alternatywa - Happeningiem w Komunizm

19 czerwca – 2 października 2011

Międzynarodowe centrum kultury  www.mck.krakow.pl

Kraków, Rynek Główny 25, Galeria MCK czynna: wt-nd 11.00-19.00 bilety: 8 zł pełnopłatny, 5 zł ulgowy, 10 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + co najmniej jedno dziecko)

Wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury organizowana jest w związku z polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Jej tematyka zapozna tak polską, jak i zagraniczną publiczność ze szczególną formą polskiego „lekarstwa” na komunizm.

Po raz pierwszy tak obszernie zaprezentowana zostanie historia Pomarańczowej Alternatywy, jednego z ciekawszych zjawisk lat 80. w Polsce. Wystawa pokazywać będzie narodziny i rozwój zjawiska, a jej narracja zostanie osadzona na tle historii politycznej i społecznej Polski lat 80. XX wieku oraz późniejszej transformacji systemowej. Dla starszego pokolenia wystawa będzie nostalgiczną podróżą do przeszłości, przypomnieniem, ale też całościowym spojrzeniem na absurdy komunizmu, a także na absurdy współczesnej rzeczywistości. Dla ludzi młodych – dzieci, młodzieży, ale też dwudziestolatków, którzy w „czasach krasnali” spędzili dzieciństwo – będzie intrygującą i inspirującą lekcją historii. I wreszcie dla odbiorców obcojęzycznych będzie to lekcja historii politycznej i społecznej za Żelazną Kurtyną – obraz rzeczywistości widzianej przez pryzmat sztuki ulicy.

Na zróżnicowany charakter wykorzystywanych środków składają się: bogaty materiał archiwalny – oryginalne zdjęcia, dokumentacja filmowa, druki ulotne, wielkoformatowe powiększenia, eksponaty z epoki. Siłą wystawy będzie scenograficzny rozmach aranżacji szeroko wykorzystującej stosowane podczas akcji rekwizyty (repliki w skali 1:1). Prezentacja nastawiona będzie również na interakcję z widzem.

Konstrukcja wystawy Pomarańczowej Alternatywy w Galerii MCK umożliwi wielopoziomowość odbioru – ogólne zapoznanie się ze zjawiskiem Pomarańczowej Alternatywy i towarzyszącym jej kontekstem polityczno-społecznym (tzw. fast track); możliwość wniknięcia w szczegółowe aspekty działań happeningowych, wyodrębniona zostanie również specjalna „ścieżka” zwiedzania dla dzieci.

***

Uzupełnieniem wystawy jest projekt (R)ewolucja, w ramach którego w przestrzeni publicznej Krakowa prezentowane są prace Davida Černý’ego, Marcina Maciejowskiego i Sławka ZBK Czajkowskiego. Prace nawiązują do ulicznego charakteru Pomarańczowej Alternatywy i odwołują się do artystycznego pierwiastka tych efemerycznych z natury akcji. Każdy z zaproszonych artystów we właściwy sobie sposób nawiązał dialog z jej historią. Projekt jest jednocześnie uzupełnieniem wystawy w Galerii MCK, jak i częścią krakowskiego festiwalu sztuki współczesnej ArtBoom.

Wydarzenia towarzyszące:

W ramach projektu zrealizowany zostanie bogaty program wydarzeń towarzyszących. Złożą się na niego serie wykładów z udziałem zaproszonych gości poruszające zarówno tematykę związaną bezpośrednio z Pomarańczową Alternatywą, jak i zagadnienia związane z charakterystyką epoki; warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo planowany jest cykl pokazów filmowych prezentujących reprezentatywne dla okresu PRL produkcje – będą to zarówno materiały skierowane do dorosłego widza, jak i do najmłodszych. 29 września odbędzie się debata, podczas której badacze i publicyści dyskutować będą m.in. nad współczesnymi odniesieniami Pomarańczowej Alternatywy.

 

Wydawnictwo towarzyszące:

Książka towarzysząca wystawie zawiera artykuły problemowe i eseje poruszające fenomen Pomarańczowej Alternatywy z perspektywy socjologicznej, antropologicznej, artystycznej, teatrologicznej i politycznej. Poszczególni autorzy ustosunkowali się krytycznie do zagadnienia ruchu happeningowego, czyniąc z niego punkt wyjścia dla swoich rozważań. Wśród autorów: Jurij Andruchowycz, László Beke, Grzegorz Dziamski, Padraic Kenney, Marek Krajewski, Vojtěch Lahoda, Bronisław Misztal, Michał Ogórek, Jan Przyłuski, Ewa Rewers, Włodzimierz Suleja.

***
Co to jest Pomarańczowa Alternatywa?

Zainicjowany we Wrocławiu „ruch” Pomarańczowej Alternatywy wraz z jego charyzmatycznym liderem – „Majorem” Waldemarem Fydrychem, na stałe zapisał się w świadomości generacji Polaków, zaś malowane na murach postacie krasnali to jedne z jego najbardziej rozpoznawalnych symboli. Prekursorski charakter podejmowanych działań, na które składały się akcje uliczne, interwencje i kolportaż materiałów drukowanych wpłynął na zainteresowanie tematem badaczy z dziedziny socjologii, antropologii, sztuki, historii czy politologii. Utrzymane w kontestatorsko-prześmiewczej konwencji wydarzenia obnażały absurdy okresu komunizmu, ośmieszały aparat władzy, a po roku 1989 stanowiły komentarz do aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Wykorzystywane metody i język prowadzonych działań wykazywały silny wpływ surrealizmu i pokrewieństwo z ruchem Dada.

***

Organizatorzy wystawy: Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Pomarańczowa Alternatywa

Kuratorzy wystawy: Katarzyna Jagodzińska: 12 4242 804, k.jagodzinska@mck.krakow.pl; Natalia Żak: 12 42 42 865, n.zak@mck.krakow.plAgnieszka Couderq – Kubas (Fundacja Pomarańczowa Alternatywa)

Aranżacja wystawy:Rafał Bartkowicz, współpraca Agnieszka Bartkowicz

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowymGminy Miasta Kraków i Narodowego Centrum Kultury.

Sponsor wystawy: Telekomunikacja Polska

Partnerzy wystawy: Art Boom, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Gmina Miasta Wrocław, CANSON

Patronat medialny MCK: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, The Warsaw Voice,

Karnet, Cracow-life/e-krakow, The Krakow Post, Polski Portal Kultury O.pl, www.krakow.pl

Patronat medialny wystawy: AMS, Telewizja M Partnerzy: Empik, Galeria Kazimierz, Local Heros, Videoboardpowrót