Pomnik historii ma swój logotyp

11-07-2011

Pomnik historii to jedna z czterech prawnych form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentujemy Państwu logo Pomnika Historii opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje procedurę uznania przez Prezydenta RP najcenniejszych dla naszego kraju zabytków za Pomnik Historii oraz monitoruje ich stan zachowania

Logo powstało, aby wspomóc budowę silnej marki Pomnika Historii. Wszyscy zarządzający zabytkami objętymi tą formą ochrony oraz inni, zaangażowani w ich promocję mogę je pobrać ze stron Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Logo Pomnika Historii

Logo Pomnika Historii

Więcej informacji na temat Pomników Historii na stronach NIDpowrót