Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino

05-12-2014

Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika upamiętniającego żołnierzy gen. Władysława Andersa poległych w bitwie o Monte Cassino odbyły się 6 -7 grudnia br. w San Vittore del Lazio we Włoszech. W ceremonii, której organizatorem jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wzięła udział m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia monumentu odbyła się 6 grudnia br. Odbył się wtedy apel poległych, zostały też złożone kwiaty i wieńce. Goście zwiedzili okolicznościową wystawę, złożyli wieńce przed miejscowym pomnikiem ofiar cywilnych i wojskowych, a także obejrzeli pokaz musztry paradnej i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 7 grudnia polska delegacja udała się na spotkanie z opatem Monte Cassino. Następnie odbyła się msza św. w kaplicy opactwa i złożenie wieńców na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Pomnik stanął na miejscu pierwszego tymczasowego cmentarza poległych w bitwie o Monte Cassino żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 4. Pułku Pancernego i 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich” II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

Projekt, na zamówienie Rady OPWiM, wykonał inż. Janusz Gołąb. Główny element stanowi zabytkowy krzyż wykonany przez żołnierzy plutonu warsztatowego w 1945 r. z korpusów łusek artyleryjskich. Został on pozostawiony w miejscu prowizorycznego cmentarza 3. Dywizji Strzelców Karpackich, po przeniesieniu szczątek żołnierskich na nowo wzniesiony monumentalny Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino.

Nowo wzniesiony polski pomnik w San Vittore del Lazio jest wpisany w brukowany okrąg o średnicy czterech i pół metra z umieszczonym w centralnej części wizerunkiem Orła Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i zabytkowym Krzyżem osłoniętym murem z bloków piaskowca. Płaskorzeźbę Orła wykonano z białego marmuru i oparto na cokole z miejscowych kamieni wapiennych. Na obu ramionach muru z piaskowca umieszczono również dwie tablice z inskrypcjami w języku polskim i języku włoskim oraz z oznakami 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej.powrót